Υπηρεσίες Υποστήριξης

Η υποστήριξη της μηχανογράφησης είναι βασικής σημασίας έννοια γιά την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της, κυρίως δε όταν από αυτή κρίνεται η ίδια η λειτουργία της επιχείρησης. Στην IMCS παρέχουμε υποστήριξη γιά ευρύ φάσμα μηχανογραφικών αναγκών.

Software Development & Solutions
Software Development & Solutions

Οποιοδήποτε μηχανογραφικό σύστημα μικρό ή μεσαίο ή μεγάλο έχει αντίστοιχα απαιτήσεις υποστήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό. Απαιτήσεις όπως, βοήθεια χρηστών (Helpdesk), διαδικασίες αντιγράφων ασφαλείας (backup & restore), αποκατάσταση λειτουργίας εφαρμογών και υλικού η/υ, διαχείρηση δικτύου χρηστών, ενημερώσεις εφαρμογών και λειτουργικών συστημάτων καθώς και άλλες, αποτελούν θέματα της καθημερινότητας στη λειτουργία ενός μηχανογραφικού συστήματος και η έγκαιρη αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων όταν ανακύπτουν, αποτελεί σημαντικό κριτήριο και εγγύηση εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας.

Είναι στη φιλοσοφία μας να παρέχουμε άρτιες και αποτελεσματικές υπηρεσίες υποστήριξης στον πελάτη μας, έτσι ώστε να νιώθει και να είναι ασφαλής ανά πάσα στιγμή γιά την λειτουργικότητα των εφαρμογών και του εξοπλισμού του.

Οι διαδικασίες υποστήριξης που παρέχουμε κατατάσσονται στις εξής κύριες κατηγορίες:

  • Προληπτική
  • Κατασταλτική
  • Λειτουργίας Εφαρμογών
  • Δικτύου και Ασφάλειας χρηστών